Forberedelse af vore hjerter til bøn

Prædiket d. 4. november 2018

Prædiketekst: Matthæusevangeliet 6,5-13
Prædikeserie: Bøn – Fadervor
Prædikant: Carsten Jørgensen

v5  Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. v6  Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

v7  Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. v8  Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

v9  Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
v10  komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
v11  giv os i dag vort daglige brød,
v12  og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
v13  og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.