Den ødelæggende dårskab

Prædiket d. 22. juli 2018

Prædiketekst: Prædikerens Bog 10,11-20
Prædikeserie: Prædikerens Bog
Prædikant: Carsten Jørgensen

v11  Hvis slangen bider, før man får den besværget, har man ingen gavn af en slangebesværger.
v12  Ord fra den vises mund vækker yndest,
tåbens læber bringer ham ødelæggelse,
v13  begyndelsen på hans ord er dårskab, og enden på dem er en slem dumhed, v14  og dåren bruger mange ord. Mennesket ved ikke, hvad der skal ske, og ingen kan fortælle ham, hvad der sker i fremtiden. v15  Tåbens slid udmatter ham, han ved ikke engang, hvordan man kommer til byen.
v16  Ve dig, land, der har en dreng som konge,
og hvis stormænd holder måltid fra
morgenstunden;
v17  lykkelig du land, der har en fornem som konge,
og hvis stormænd holder måltid til rette tid,
med selvbeherskelse og ikke i drukkenskab.
v18  Når man er doven, synker bjælkerne,
når man lægger hænderne i skødet, drypper det ned i huset.
v19  Når man bager brød, bliver der glæde,
vin gør de levende glade,
og penge skaffer det alt sammen til veje.
v20  Ikke engang i tankerne må du forbande en konge, ikke engang i dit sovekammer må du forbande en rig; for himlens fugle kan bringe ordene videre, og de vingede væsener kan fortælle, hvad du sagde.