Introduktion til vredesåbenbaringen og den naturlige åbenbaring

Prædiket d. 15. juli 2018

Prædiketekst: Romerbrevet 1,18-20
Prædikeserie: Rom 1:18-32 og åbenbaring
Prædikant: Markus Cerveira Madsen

v18  For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. v19  Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. v20  For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.