Når dårskaben sætter sig på visdommens plads

Prædiket d. 8. juli 2018

Prædiketekst: Prædikerens Bog 10,2-10
Prædikeserie: Prædikerens Bog
Prædikant: Carsten Jørgensen

v2  Den vise har hjertet til højre,
tåben har hjertet til venstre.
v3  Ja, på den vej, dåren vandrer, mangler han forstanden, så han røber for alle, at han er en dåre.

v4  Hvis herskerens vrede rejser sig mod dig, skal du ikke forlade din plads, for besindighed kan afværge store synder. v5  Der er et onde, jeg har set under solen, et fejlgreb fra magthaverens side:
v6  Dårer sættes øverst,
mens rige sidder nederst.
v7  Jeg har set trælle til hest
og stormænd til fods som trælle.

v8  Den, der graver et hul, kan falde i det,
den, der river et stengærde ned, kan blive bidt af en slange,
v9  den, der bryder sten, kan blive såret af dem,
den, der kløver træ, udsætter sig for fare.
v10  Hvis øksen er sløv, og man ikke sliber æggen, må man bruge flere kræfter; men fordelen ved visdom er, at det lykkes. v11  Hvis slangen bider, før man får den besværget, har man ingen gavn af en slangebesværger.