Treenigheden i det Kristne liv

Prædiket d. 29. april 2018

Prædiketekst: 1. Korintherbrev 6,19
Prædikeserie: Vor Treenige Gud
Prædikant: Carsten Jørgensen

v19  Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv