Treenigheden i Frelseshistorien

Prædiket d. 1. april 2018

Prædiketekst: 1. Mosebog 1,1-2
Prædikeserie: Vor Treenige Gud
Prædikant: Carsten Jørgensen

v1  I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. v2  Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.