Tomheden i forgæves gudsdyrkelse

Prædiket d. 12. november 2017

Prædiketekst: Prædikerens Bog 4,17-5,6
Prædikeserie: Prædikerens Bog
Prædikant: Carsten Jørgensen

4,v17  Vogt din fod, når du går til Guds hus. Det er bedre at gå derhen for at høre end for at bringe offer, som tåberne gør, for de forstår ikke andet end at volde ondt.

5,v1  Lad ikke din mund løbe og dit hjerte forhaste sig med at fremføre dine ord for Gud, for Gud er i himlen, og du er på jorden! Derfor skal dine ord være få, v2  for
drømmen kommer med stor plage,
tåbens røst med mange ord.
v3  Når du aflægger et løfte til Gud, må du ikke tøve med at indfri det, for han bryder sig ikke om tåber! Indfri dit løfte! v4  Det er bedre, at du ikke aflægger løfte, end at du gør det og ikke indfrier det. v5  Lad ikke din mund bringe skyld over dig, så du siger til sendebudet, at det var uforsætligt. Hvorfor skal Gud blive vred over det, du siger, og ødelægge dine hænders værk?
v6  Drømme i mængde er tomhed,
det gælder også ord i mængde.
Nej, frygt Gud!