Apostlenes advarsel imod splid

Prædiket d. 29. januar 2017

Prædiketekst: Judasbrevet 17-19
Prædikeserie: Judasbrevet
Prædikant: Armen Nazarian

v17  Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, v18  som sagde til jer: »I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster.« v19  Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden.